27.02.2020. El director del Departament d’Estadística, Joan Soler, i el director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles, han signat un conveni per a la cessió de dades que permetrà elaborar el registre estadístic de població i l’estadística d’edificis i unitats domiciliàries, ambdós projectes inclosos en el pla estadístic 2018-2021.
Més concretament, el conveni signat entre ambdues administracions té com a objectiu la cessió de dades per part de FEDA relatives als comptadors i als contractes i consums, amb informació sobre la finca a la qual pertanyen, les coordenades, l’adreça, la tarifa i potència contractada, el consum anual i el consum per períodes determinats. El text regula la confidencialitat de la informació i detalla exactament les dades que s’hauran de facilitar.
Soler ha destacat que “la signatura del present conveni permet accedir a una base de dades que ha de ser una de les fonts d’informació cabdals per poder construir un registre estadístic del territori”. D’aquesta manera, ha apuntat que les dades cedides permetran extreure conclusions sobre els habitatges ocupats o lliures, sobre les zones amb més densitat i sobre el consum d’electricitat dels diferents habitatges. “Aquest pas permet al Govern, juntament amb els actors implicats, obtenir més dades i informació per articular accions i mesures per continuar avançant en la situació actual de l’habitatge”, ha dit el director del Departament d’Estadística.
Soler també ha recordat que el Pla d’estadística 2018-2021 situa en el centre de la producció un sistema de registres estadístics amb l’objectiu d’acomplir un triple objectiu: oferir estadístiques més coherents (entre fonts) i actualitzades en el temps, optimitzar la despesa en l’obtenció directa de les dades i minimitzar la càrrega estadística a les unitats informants. Soler ha emfatitzat que amb la signatura del conveni s’assoleixen els tres objectius, atenent que s’aprofita un registre administratiu, el qual creuat amb d’altres fonts de dades, permetrà tenir una informació global i més precisa que la que es podria obtenir mitjançant enquesta.
El director general de FEDA, per la seva part, ha manifestat la voluntat de col·laborar en tot el que sigui possible perquè les dades estadístiques tinguin la màxima precisió i siguin d’utilitat per buscar les mesures més adequades per millorar la situació de l’habitatge al país.

A més, ha volgut remarcar que en cap cas es posa en perill la confidencialitat dels clients de FEDA ja que les dades es publicaran de forma agregada i en cap cas es podran fer servir per recolzar mesures o decisions relatives a persones físiques concretes. El conveni preveu una vigència fins el 31 de desembre de l’any 2021, i es podrà prorrogar de manera tàcita anualment.