El Govern ha decidit aquest dimecres durant la sessió ordinària de Consell de Ministres, i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Silvia Calvó, no prorrogar la vigència del Decret de mesures provisionals de reducció del consum energètic i d’estalvi energètic de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial, que finalitza el proper 15 de març. El director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climpatic (OECC), Carles Miquel, ha fet balanç de la implementació de les mesures obligatòries dels darrers mesos i ha apuntat la necessitat de poder mantenir els bons hàbits d’estalvi i reducció del consum a tots els sectors.

Miquel ha contextualitzat que la situació energètica global ja no presenta les mateixes tensions que en anterioritat, i per tant, no correspon estendre les mesures obligatòries que eren de caràcter excepcional pel context crític del moment. En aquest sentit, el director de l’OECC si que ha volgut ressalta que l’impuls de la Llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica, tots els convenis i acords promulgats prop del sector empresarial i la bona implementació de les recomanacions d’estalvi que ha aplicat la ciutadania permeten posar les bases d’una societat més preparada i resilient.

Entrant al detall de les dades d’estalvi registrades des del setembre 2022, moment en que es van implementar les primeres mesures obligatòries d’estalvi a l’Administració general, es destaca que les mesures han permès estalviar 13,5 GWh en relació al consum esperat per aquests mesos (setembre 2022- febrer 2023). Això suposa, tal com ha destacat Miquel, el consum equivalent a més del 10% de les llars del país o el que és el mateix, l’estalvi de prop de 1.700 tones de CO₂.

Quan a estalvi per sectors, el que més reducció de consum ha impulsat ha estat la ciutadania, malgrat que en cap moment s’han aplicat mesures obligatòries. Aquest punt, segons Miquel, ha estat gràcies a la implicació i col·laboració col·lectiva que han tornat a demostrar el compromís per a l’impuls d’estalvi. Tenint en compte l’evolució de la població i l’evolució de l’índex de necessitat de calefacció (HDD), s’ha generat un estalvi de 8,1 GWh, el que equival al 12,6% menys.

En el cas de l’administració, també s’ha impulsat un estalvi de 2,8 GWh, entre el mes de setembre 2022 i gener 2023, respecte al consum elèctric dels mateixos mesos de l’any passat. Aquest consum té en compte l’enllumenat públic i el consum energètic dels edificis administratius del Govern i comuns.

Finalment, pel que fa al sector empresarial (hoteleria, restauració, botigues, magatzems, construcció indústria, finances i estacions d’esquí) les dades apunten que s’ha generat un estalvi de 4,9 GWh tenint en compte els factors de població equivalent, necessitats de calefacció, l’evolució del gruix de neu i l’evolució dels dies de fred.