La quantitat d’empreses que s’han adherit al segell de Llum Verda de FEDA, que les identifica com a entitats que han obtingut el certificat d’origen 100% renovable per a tota l’electricitat que consumeixen, es va més que doblar el 2023. D’aquesta manera, durant l’any passat, 88 entitats, organitzacions i empreses van obtenir el segell de FEDA, mentre que el 2022 eren 39 les que havien apostat per la Llum Verda.

El balanç és molt satisfactori perquè mostra el compromís de les entitats del país amb la transició energètica i la reducció de les emissions de CO₂, i en aquest mateix sentit, FEDA té el compromís de continuar incrementant el pes de l’energia renovable al país fins arribar al 100% de l’energia importada a l’any 2030.

De fet, totes les empreses que van obtenir el segell el 2022, l’any del seu llançament, han renovat el compromís. Això suposa que el 2023 s’assolissin 49 noves altes.

FEDA va fer una aposta pel segell com un mètode d’identificació pública del compromís de les empreses per fomentar l’ús i la inversió en renovables entre tot el teixit socioeconòmic. En paral·lel es treballa en el desenvolupament de les instal·lacions de producció amb renovables, com el futur parc eòlic al pic del Maià, les noves instal·lacions fotovoltaiques de FEDA, el foment de l’autoconsum amb sistemes fotovoltaics i la importació d’electricitat d’origen renovable certificat.

El foment de les renovables és un compromís de país recollit a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic i que FEDA inclou en la seva estratègia, en el seu pla de sostenibilitat i en la planificació de les inversions. Precisament, aquest divendres es divulga la importància de les renovables a través del Dia mundial de l’energia neta, una efemèride promoguda per les Nacions Unides. L’organització internacional defensa la importància de les energies renovables com a element imprescindible per fer front a dos desafiaments del desenvolupament sostenible: la cura pel planeta i la reducció de les emissions; i l’accés a l’energia neta i assequible per a tothom. Una proposta que FEDA subscriu completament.

El 2023 les empreses amb Llum Verda van certificar el consum d’un total de 67.037.497 kWh d’energia cent per cent renovable, dels quals, gairebé el 90% es van produir al Principat. En valors absoluts, els segells de Llum Verda equivalen a 7.982,5 tones de diòxid de carboni (CO₂) que han deixat d’enviar-se a l’atmosfera.