Amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de la xarxa elèctrica, FEDA ha posat en servei la nova línia de 225 kV que uneix l’Ospitalet i l’Estació transformadora i repartidora (ETR) de Grau Roig. Això ha estat possible després de l’èxit de les proves fetes durant la tarda de divendres passat, que no van suposar cap alteració del servei.

La construcció i posada en marxa d’aquesta línia, una obra de gran envergadura i transcendència històrica, s’ha fet realitat gràcies a l’esforç i la professionalitat dels tècnics de FEDA. El director general, Albert Moles, assegura que disposar d’aquesta ampliació de capacitat i flexibilitat només pot repercutir en positiu.

Aquesta connexió de 225 kV, que substitueix la vella línia de 110 kV ubicada majoritàriament en territori francès, permetrà duplicar la capacitat d’importació energètica des de França, cosa que donarà resposta al creixement de la demanda elèctrica d’Andorra a trenta anys vista. Aquesta actuació era necessària atès que actualment ja s’era a punt d’assolir el sostre de la capacitat d’importació en èpoques d’alta demanda com l’hivern. També implica un increment important de la seguretat en el subministrament. Assegurar aquests paràmetres és vital, tenint en compte que Andorra importa de l’exterior el 80 % de l’electricitat que consumeix.

Segons el director d’operació, Vicenç Jorge, la nova línia té una longitud de 5.500 m i se subjecta amb 23 torres d’alçada variable ubicades totes en territori andorrà, al marge esquerre del riu Arieja. El projecte de construcció de la línia s’ha efectuat garantint el màxim la integració en el paisatge i s’ha optimitzat la ubicació de cada torre per evitar els riscos d’allaus i esllavissades. Mostra d’això és que l’obra s’ha fet sense traçar cap nova pista forestal.

La posada en servei d’aquesta nova interconnexió de més capacitat s’emmarca dins d’un pla d’inversions de FEDA que ha de permetre mantenir la competitivitat de l’energia, produir-ne més dins d’Andorra per mitjà de la construcció de noves centrals, a més de diversificar i millorar els serveis oferts als clients.