Les 650 persones que han participat el 2022 en l’enquesta anual per conèixer el grau de satisfacció amb FEDA, han valorat l’organització amb un 7,8. Tot i el difícil context dels mercats i el sector de l’energia global, que han obligat a FEDA a fer esforços de gestió i econòmics per assegurar la sostenibilitat del sistema i als canvis tarifaris, la satisfacció continua sent notable.

Especialment valorades són l’atenció personal prestada per la plantilla de FEDA, la seva competència professional i la capacitat per solucionar eficaçment problemes tècnics, totes per sobre del 8. També els esforços per fomentar l’estalvi energètic, l’autoconsum i la producció amb renovables, les eines més efectives per lluitar contra la importació d’energia als elevats preus de mercat de l’últim any.

En aquest sentit, tot i el descens en la satisfacció per la política de preus, la percepció dels enquestats és que el preu de l’electricitat a Andorra és encara favorable comparat amb els països de l’entorn. Un 72% de les persones enquestades el percep com a més barat o molt més barat que altres països. Malgrat això encara hi ha preocupació pels canvis tarifaris, però de les conclusions més quantitatives es desprèn l’alta valoració de la qualitat del servei tot mantenint la competitivitat en el context europeu.

De l’enquesta, que ha comptat amb la participació de clients domèstics i professionals, se’n recullen altres conclusions més qualitatives. Per exemple, la conscienciació social per l’estalvi, amb persones que demanen informació amb exemples o accions que facilitin aquesta necessària reducció del consum elèctric. Una demanda que ha estat escoltada per l’organització, amb campanyes, newsletters, consells a YouTube, un estand a la Fira d’Andorra la Vella centrat en aquesta necessitat i diverses participacions als mitjans de comunicació dedicades a la temàtica, però que continua sent una prioritat de l’entitat, amb tasques de divulgació i sensibilització entre la societat i, especialment, el jovent.

Més enllà de l’estalvi, un esforç compartit per la societat i els diferents sectors econòmics, els enquestats també consideren que s’han de continuar les inversions per augmentar l’autosuficiència de producció i especialment amb energies renovables. Una de les principals activitats, iniciatives o projectes amb les quals s’associa FEDA, precisament, és la producció d’electricitat amb energies renovables, un camp de creixement fonamental per a l’organització. Precisament, enguany la construcció d’un parc solar a Grau Roig dona resposta a aquesta inquietud transmesa anteriorment pels enquestats. Les filials del grup són, per la seva banda, associades amb les iniciatives per a l’eficiència energètica (per exemple, amb les xarxes de calor i fred de FEDA Ecoterm) o la mobilitat sostenible (FEDA Solucions).

L’enquesta de satisfacció anual és una eina imprescindible per poder copsar les demandes dels clients i permetre a l’entitat orientar les seves accions. De fet, aquestes ja estan alineades amb les principals conclusions, com que FEDA és un actor clau en la transformació del model energètic. Ho haurà de continuar sent, també, com demana la clientela, en l’optimització del subministrament elèctric, l’organització d’activitats culturals per a la societat i l’afavoriment de la mobilitat sostenible.