El temps de tall mitjà per client va ser de només 6,82 minuts el 2023

Les oficines centrals de FEDA.

El temps d’interrupció del subministrament elèctric al 2023 s’ha situat en 6,82 minuts de mitjana per client, amb un total de 8.849 clients afectats. El càlcul es fa mitjançant la fórmula de l’índex TIEPI (Temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada), un estàndard que té en compte el temps durant el qual no ha estat possible alimentar la potència instal·lada, sigui per interrupcions fruit d’avaries, com d’aturades programades. De fet, durant el 2023 es van fer 34 talls per intervencions programades, que han representat més del 75% del total, i només 11 talls per incidents.

Aquesta xifra se situa entre les millors dels últims anys. Concretament és el quart millor valor des del 2010. En comparació amb el 2022, el 2023 hi va haver aproximadament els mateixos talls, però el temps de tall ha sigut notablement inferior (el 2022 va ser de 16,84 minuts). Les dades mostren la bona qualitat del subministrament elèctric de FEDA, un dels elements millor valorats per la clientela any rere any.

De fet, els valors són molt inferiors als dels països de l’entorn, la qual cosa situa Andorra amb una molt alta qualitat del servei, tot mantenint la competitivitat de les tarifes respecte als estats veïns. Per exemple, el temps de tall d’Endesa, una de les elèctriques més grans d’Espanya, es va situar el 2022 per sobre dels 54 minuts (segons la seva memòria de sostenibilitat) i a països com els Estats Units, els quals tenen unes casuístiques molt diferents quant a extensió, població i sistema elèctric, van arribar el mateix any a superar les 5 hores (segons l’Administració d’Informació Energètica del país nord-americà).

Quant a la distribució mes a mes, el juny i el novembre van ser els mesos amb més temps d’interrupció del servei (1,748 i 1,269 minuts respectivament), mentre que el maig va ser el mes amb un millor valor (només 0,015 minuts de tall). FEDA realitza manteniments preventius i correctius, formacions i guàrdies de personal, així com inversions en tecnologia, perquè sigui possible mantenir aquesta qualitat de servei.