S'han hagut de canviar els quatre inversors de la instal·lació per problemes tècnics durant el període de proves, s'espera que pugui funcionar a ple rendiment d'aquí a dues setmanes.

El parc solar de FEDA a Grau Roig funciona limitat al 70% de la seva capacitat a hores d'ara, un cop s'han substituït els inversors de la instal·lació, que havien donat problemes tècnics durant el període de proves després de la posada en marxa. La infraestructura està funcionant sota vigilància per controlar l'adequat funcionament i es preveu pujar la càrrega esglaonadament fins al 100% d'aquí a quinze dies.

Els inversors són aparells elèctrics que tenen la funció de transformar un corrent continu, com el generat per les plaques fotovoltaiques, en corrent altern, com el que circula per la xarxa elèctrica. El parc solar de Grau Roig té quatre inversors eficients adaptats a les característiques de la instal·lació.

Aquest fet s'emmarca dins de la normalitat d'un període de prova i l'empresa constructora s'ha fet càrrec de la substitució dels aparells. Les maniobres no han tingut cap afectació sobre la clientela ni sobre el transport i distribució d'electricitat al país.

Un cop estigui a ple rendiment, el parc solar permetrà deixar d'emetre a l'atmosfera 180 tones de CO₂ i sumar 1.400 MWh a l'any a la producció nacional amb renovables, l'equivalent al consum de 250 llars tipus.