La instal·lació contribueix a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en generar energia a partir de fonts renovables 

El parc solar de Grau Roig torna a funcionar al 100%. Després que se substituïssin els inversors de la instal·lació, que havien donat problemes tècnics durant el període de proves posterior a la  posada en marxa, es va limitar la capacitat del parc per analitzar el funcionament dels nous aparells. El resultat ha estat adequat i per això s’ha augmentat la capacitat fins al 100% a mitjan abril.

De fet, de les dades sense incidències es pot concloure que el rendiment de les plaques, amb una tecnologia de tipus bifacial que permet generar electricitat amb els dos costats, és molt satisfactori. La producció d’aquest tipus de panells amb les condicions actuals supera de més d’un 10% la producció d’instal·lacions convencionals equivalents. Una xifra que augmenta fins al 20% en el cas que hi hagi neu a terra, perquè reflexa molt més els rajos del sol.

Inaugurat el desembre del 2022, el parc és precisament una prova pilot de producció d'energia solar en alta muntanya que avalua el rendiment d’aquests tipus de plaques fotovoltaiques. Les plaques funcionen a la seva capacitat màxima tant a l’estiu com a l’hivern, tot i que a l’estiu es produeix més energia gràcies al fet que hi ha més hores de sol.

Amb més de 2.000 plaques fotovoltaiques, la infraestructura forma part de les iniciatives de FEDA per incrementar i diversificar la generació d'energia al país. Aquestes qualitats són especialment importants en un context com l’actual alhora que FEDA referma el seu compromís amb la sostenibilitat i destaca la importància de les energies renovables per a la mitigació del canvi climàtic. En aquest sentit, el parc solar de Grau Roig és una passa més cap a la transició energètica, ja que els 1.400 MWh que s’hi produiran cada any permetran deixar d’emetre a l’atmosfera 180 tones de CO₂.