Les obres de manteniment del sistema hidroelèctric d’Engolasters s’han acabat dins del termini previst de tres mesos. És per això que, des de fa uns dies, el canal Valira torna a portar aigua per omplir l’estany d’Engolasters. L’aigua ja ha arribat al nivell normal i ja ha recuperat l’aspecte habitual.

La represa de la producció d’electricitat a la central d’Encamp és imminent. Abans, però, s’estan enllestint el seguit de proves preceptives prèvies a la posada en servei de la infraestructura perquè torni a treballar a ple rendiment.

La central d’Engolasters quan està en funcionament produeix entre el 15 i el 20 % del consum elèctric d’Andorra i ho fa especialment durant les hores de màxima demanda. Per aquest motiu, atès que es tracta d’una instal·lació estratègica per a FEDA i, sense oblidar que es va construir als anys 30 del segle XX, la infraestructura està sotmesa a plans de manteniment preventiu i correctiu estrictes de forma continuada.

Aquesta operativa ha estat especialment singular perquè ha requerit buidar completament el llac d’Engolasters, que té una capacitat de 600.000 m3. Les dues últimes vegades que es va buidar va ser el 1994 i el 2009. Els treballs s’han fet en aquesta època de l’any per evitar que les inclemències meteorològiques alentissin les operacions i per permetre que la infraestructura estigui a ple rendiment durant l’època de fred, el període de màxim consum elèctric.

La part de més envergadura de les obres de manteniment ha estat la substitució de la vàlvula de capçalera de l’embassament, que era dels anys noranta, per dues de noves; una de guillotina i una de papallona. La primera permetrà fer tasques de manteniment a la vàlvula de papallona o sobre la canonada forçada sense haver de buidar el llac. Aquestes dues peces tenen un diàmetre interior d’1,90 m i un pes de 8.840 kg i 5.800 kg respectivament. Per elles hi pot circular un cabal d’aigua d’11 m3/s (11.000 l/s) a una pressió de 2 bars. També s’han fet obres de manteniment al canal Valira i s’han substituït les juntes de dilatació de la canonada forçada que connecta l’estany d’Engolasters amb la central.