La reunió, en què han participat els directors de FEDA, Mútua Elèctrica de Sant Julià, Nord Andorrà i Sercensa, ha permès iniciar un treball danàlisi del model actual, amb lobjectiu de revisar els mecanismes de retribució.

Aquest estudi és fruit de la necessitat de definir un nou model retributiu de les xarxes elèctriques, per consolidar i accelerar les accions destinades a adaptar el país cap a una transició energètica ràpida i decidida. És un projecte estratègic per garantir la qualitat del servei i el tracte just dels seus usuaris, tot integrant ràpidament les accions necessàries per a assolir els objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic.

Així, canvis com la integració de l’autoconsum d’energia elèctrica, la implantació de la mobilitat elèctrica i la descarbonització de l’economia, que ja són una realitat, aniran en augment en els propers anys i aquest model ha de permetre adaptar-s’hi millor.

Per això el Govern impulsa un projecte amb la participació de tots els actors del sector, amb la voluntat d’implicar-los i de desplegar un model de xarxes sostenible i resilient i capaç de garantir el futur amb estabilitat.

Concretament, durant el treball s’analitzaran els costos que tenen les diferents entitats, les inversions que han de fer per mantenir la seva operativa i els mecanismes de retribució que siguin més convenients per garantir la qualitat del servei, sense que això impliqui afectar la competitivitat de les tarifes per a la ciutadania.