El Govern aprova mantenir les tarifes elèctriques i ampliar l’abast de la tarifa bonificada

Factura de subministrament elèctric de FEDA

El decret, aprovat a proposta de FEDA, no repercuteix cap increment en les factures finals i manté les tarifes elèctriques actuals, per segon any consecutiu. És a dir, que continuen vigents els preus de l’electricitat aprovats el 2019.

Tot i el considerable augment de preus en la compra de l’energia elèctrica, FEDA ha considerat prudent no proposar augments en les tarifes per tal de no impactar negativament en l’estabilitat econòmica dels ciutadans i empreses del país, ja afectades per la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

De fet, el mateix decret amplia l’abast de la tarifa bonificada per fer-la accessible també a les famílies amb dificultats econòmiques i que tinguin contractada una tarifa amb discriminació horària.

La tarifa bonificada permet als clients domèstics beneficiaris d’algun ajut social no haver de pagar el terme de potència, que té un cost mensual d’entre 4,72 euros i 12,67 euros. Fins ara aquesta tarifa estava limitada a aquells clients amb tarifa blava domèstica de fins a 8,8 kV de potència. Amb la modificació d’aquest dimecres, es permet també que s’hi acullin els clients que tinguin contractada la tarifa blava domèstica amb discriminació horària.

L’any 2020 ja es va modificar l’abast de la tarifa per fer-la més accessible i gràcies a la modificació i a les accions dutes a terme aquest any perquè les famílies amb necessitats en poguessin gaudir, s’ha ampliat considerablement els beneficiaris d’aquesta tarifa.

La modificació de cara al 2022 facilita l’accés a l’energia a les famílies amb menys recursos econòmics per evitar el greu problema de la precarietat energètica i reduir el consum en les hores punta, i desplaçar-lo a les hores nocturnes en què hi ha un preu de l’electricitat més econòmic.

Per altra banda, s’actualitza el quadre relatiu al període horari tarifari anual (calendari P1 – P6) de les tarifes aplicables a empreses distribuïdores, per tal d’ajustar-lo al calendari horari d’accés aplicable a FEDA en la importació d’energia elèctrica.