El Govern aprova la reducció de les tarifes elèctriques dels aparells de transport per cable i de producció de neu de cultiu

Edifici de serveis i central hidroelèctrica de FEDA

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres una reducció de les tarifes elèctriques per als aparells de transport per cable i de producció de neu de cultiu per a les estacions d’esquí del país.

La mesura, que s’ha impulsat conjuntament entre FEDA i el Govern, preveu una reducció del 100% de la tarifa elèctrica i s'aplica tant al terme de potència com al terme d’energia, i tan sols es pot tenir en compte el consum dels aparells de transport per cable i de producció de neu de cultiu. Aquesta reducció tindrà efecte des del dia 1 de desembre del 2020 fins al dia 1 de gener del 2021, ambdós inclosos.

La sol·licitud de reducció de la tarifa elèctrica es pot presentar a partir de la data de publicació del decret i s’adreça a l’empresa distribuïdora, acompanyada del número dels contractes de subministrament associats a l’activitat subjecta. Quan la reducció de tarifa afecti el consum d'un període que ja ha estat objecte de facturació per part de l'empresa distribuïdora, aquesta ha d'emetre la factura rectificativa corresponent i, si la factura objecte de rectificació ja ha estat pagada, ha d’efectuar la regularització pertinent en la factura següent que emeti.

Tenint en compte que la reducció de la tarifa s’aplica independentment de quina sigui l'empresa distribuïdora titular del contracte de subministrament, el text legal aprovat pel Govern estableix també un mecanisme perquè FEDA pugui deduir a les altres entitats distribuïdores el cost ocasionat per l'aplicació de les reduccions de tarifa.