La modificació tarifaria, proposada per FEDA i aprovada per l’Executiu, té com a premisses minimitzar l’impacte sobre les famílies amb consums moderats; impactar més en els consums elevats per incentivar l’estalvi energètic, i protegir les famílies més vulnerables, on es manté sense cap increment la tarifa bonificada. A més, té també un efecte superior sobre les segones residències.

Tal com ha destacat el ministre Portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el text aprovat permet “mantenir la competitivitat i el diferencial de preus respecte als països veïns, complint així amb el rol de servei públic per part de FEDA”. A la vegada, però, també es trasllada una part de l’increment de cost de la compra d’electricitat provinent de l’exterior, que s’ha vist incrementat de forma exponencial.

En aquest sentit, la modificació tarifaria preveu un impacte mitjà de menys del 9% per a la majoria dels clients domèstics, mentre que els consums elevats es veuran més afectats per l’increment. Concretament, s’aplica un augment major al terme de potència i als mínims, que afecten a segones residències; s’iguala preu del tram 1 i el tram 2, reduint el primer i incrementant de forma més moderada el tram 2, i es penalitza més els trams 3 i 4, que són els de consums més elevats, per fomentar l’estalvi energètic.

Jover ha destacat que la modificació del decret no contempla cap increment a tarifes bonificades, protegint així les famílies més vulnerables perquè no vegin incrementada la seva factura d’electricitat.

Pel que fa als clients professionals, l’increment mitjà serà del 17%. En aquest sector no existeixen els trams de consum, però el diferencial de preus amb els països veïns és més elevat i es manté tot i l’increment de preus.

Finament, el Decret també contempla, tal com ja es va negociar amb les administracions locals, que de forma excepcional el comuns pagaran el 100% de la factura elèctrica corresponent a l’enllumenat de les vies públiques.