El Fòrum Energia i Futur és una iniciativa del Govern d’Andorra que compta amb la participació de FEDA i que vol analitzar les línies que cal seguir per garantir que el futur energètic del país sigui sostenible, assumible i econòmicament viable.

El model d’energia actual, molt basat en els combustibles fòssils, té data de caducitat. Aquesta afirmació és compartida per tothom, i per no patir cap situació traumàtica cal tenir clar quins han de ser els recursos del futur i els models de comportament i consum per ser una societat sostenible.

Segons les previsions de creixement, les línies que actualment estan finalitzant la seva ampliació, en 20 anys més estaran saturades. El Fòrum Energia i Futur es marca com un dels objectius a vint anys vista que la producció d'energia elèctrica pròpia arribi al 40%, disminuint així la dependència de l'exterior. Per aconseguir-ho, s'han de fer inversions importants sobretot en cogeneració i en energies renovables alternatives.

 

Debat obert

En la primera fase d’actuació, els representants del Fòrum Energia i Futur s’han entrevistat amb diferents col·lectius de la societat andorrana per exposar el projecte i recollir les inquietuds de professionals relacionats amb el món de l’energia.

Així, a la taula de converses s’hi han assegut arquitectes, enginyers, importadors de carburants i representants de les mútues elèctriques, col·lectius als que el Fòrum vol implicar en el procés de redefinició del model energètic andorrà.

El Fòrum va mantenir també una trobada explicativa amb representants del teixit empresarial del país amb més de 30 empreses en una reunió a la Cambra de Comerç.

  

PROJECTE COMPARTIT

Un altre concepte que vol transmetre  el Fòrum és la voluntat d'integrar els inversors privats en els nous reptes que es plantejaran en el futur. FEDA dóna suport a la iniciativa de Govern en aquesta fase d’estudi però no podrà assumir en solitari l’execució dels projectes que tirin endavant un cop marcat el full de ruta a mig i llarg termini. L’objectiu és que els recursos i la manera d’obtenir-los en el futur siguin sostenibles, assumibles però també rendibles a nivell econòmic. Això farà que el finançament sigui possible i que els empresaris vulguin entrar a formar part del projecte amb la possibilitat de treure’n beneficis. Dissenyar el full de ruta d’Andorra a nivell energètic és un projecte que  lidera el Govern amb el suport de FEDA però des del Fòrum s’insisteix en que aquest repte necessita l’aportació de tots els sectors de la societat.

 

El llibre blanc

Amb les aportacions de tots els participants, des de Govern, conjuntament amb FEDA, es vol redactar el llibre blanc de l’energia. Un manual que reculli les propostes i opcions més viables per construir un futur sostenible i econòmicament viable en temes de recursos energètics. La voluntat dels responsables del projecte és que el llibre sigui una realitat durant la primavera d’aquest any.

El contingut d’aquest document de referència inclourà la definició de la situació actual d’Andorra, la relació dependent amb l’entorn exterior i diverses opcions de model energètic amb propostes recomanades, diferents escenaris i un llistat d’accions a realitzar segons les prioritats marcades pels estudis realitzats.