El consum elèctric d’Andorra durant el novembre del 2014 ha estat de 47,3 GWh, una xifra que representa una disminució del 6,2 % respecte al mateix mes del 2013.

D'altra banda, el consum acumulat durant el 2014 ha baixat un 3,1 % respecte al mateix període de l’any 2013.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 7,1 GWh entre la central hidràulica de FEDA (5,8 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,3 GWh), cosa que representa el 15% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 96,4 MW, i es va produir el 18 de novembre a les 20 hores.