El consum elèctric d’Andorra durant el mes de novembre del 2013 ha estat de 50,4 GWh

El consum elèctric d’Andorra durant el mes de novembre del 2013 ha estat de 50,4 GWh, una xifra que representa un augment del 2,9% respecte al novembre del 2012.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat  7,6 GWh entre la central hidràulica de FEDA (6,4 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), el que representa el 15% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 110,2 MW, i es va produir el 29 de novembre a les 11h.

D'altra banda, el consum acumulat durant el 2013 ha baixat un 2,0% respecte al mateix període de l’any 2012.