El consum elèctric d’Andorra durant el mes d’octubre del 2016 ha estat de 51 GWh, xifra que suposa un increment del l’7,8% respecte el novembre del 2015. D’altra banda, el consum acumulat durant el 2016 puja un 1,7% respecte al mateix període del 2015.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 7,9 GWh entre la central hidràulica de FEDA (6,6 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,3 GWh), dades que representen el 15% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 110,8 MW i es va produir el 30 de novembre, a les 20 hores.