El consum elèctric d’Andorra durant el mes de setembre del 2019 ha estat de 37,4 GWh, una xifra que representa una disminució del 0,4% respecte al mateix mes de l’any passat.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2019 ha estat de 422,2 GWh, és un 1,4% de menys respecte al mateix període de l’any 2018.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 3,9 GWh entre la producció hidràulica (3,0 GWh), i la producció tèrmica del centre de tractament de residus de la Comella (0,9 GWh), el que representa el 10,4% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 20.073 kW.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 70,1 MW i es va produir l’onze de setembre a les 12h.