El consum elèctric d’Andorra durant el mes de setembre del 2012 ha estat de 39,8 GWh, una xifra que representa una disminució del 2,7% respecte al mes de setembre del 2011. D'altra banda, el consum acumulat durant el 2012 creix en un 1,1% respecte al mateix període de l’any 2011.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 2,5GWh entre la central hidràulica de FEDA (1,3 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), el que representa el 6,2% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 75,6 MW, i es va produir l'11 de setembre a les 13h.