El consum elèctric d’Andorra durant el mes de novembre del 2019 ha estat de 54,9 GWh, una xifra que representa un augment del 8,3% respecte al mateix mes de l’any passat.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2019 ha estat de 518,5 GWh, és un 0,5% de menys respecte al mateix període de l’any 2018.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 8,8 GWh entre la producció hidràulica (6,9 GWh), i la producció tèrmica del centre de tractament de residus de la Comella (1,9 GWh), el que representa el 16% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 8.289 kW.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 111,2 MW i es va produir l’11 de novembre a les 11h.