El consum elèctric d’Andorra durant el mes de novembre del 2012 ha estat de 49 GWh, una xifra que representa un augment del 3,3% respecte al mes de novembre del 2011. El consum acumulat durant el 2012 creix en un 0,9% respecte al mateix període de l’any 2011.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 8,0 GWh entre la central hidràulica de FEDA (6,8 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), el que representa el 16,2% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 111,5 MW, i es va produir el 30 de novembre a les 18h.

A Andorra les temperatures influeixen de manera directa en el consum elèctric.

El mes de novembre d’aquest any ha estat un mes amb temperatures dins de les  mitjanes històriques molt per sobre de les del novembre 2011 on les temperatures mitjanes van ser un 20% inferiors a la mitjana històrica. Així aquest any el consum elèctric d’aquest mes ha estat molt superior al de l’any passat.