El consum elèctric d’Andorra durant el mes de juny del 2013 ha estat de 39,6 GWh, una xifra que representa una disminució del 0,8% respecte al juny del 2012.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 19,1 GWh entre la central hidràulica de FEDA (18,6 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (0,5 GWh), el que representa el 48% del consum total d’Andorra. Cal destacar el volum de producció de la central hidràulica. Aquest ha estat el tercer mes de juny amb major producció dels darrers 25 anys.

D'altra banda, el consum acumulat durant el 2013 ha baixat en un 2,1% respecte al mateix període de l’any 2012.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 75 MW, i es va produir el 10 de juny a les 12h.