El consum elèctric d’Andorra durant el mes de juliol del 2019 ha estat de 40,5 GWh, una xifra que representa un creixement del 1,1% respecte al mateix mes de l’any passat.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2019 ha estat de 345,6 GWh, és un 1,5% de menys respecte al mateix període de l’any 2018.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 8,1 GWh entre la producció hidràulica (6,5 GWh), i la producció tèrmica del centre de tractament de residus de la Comella (1,6 GWh), el que representa el 20,1% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 26.168 kW.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 76,3 MW i es va produir el 24 de juliol a les 14h.