El consum elèctric d’Andorra durant el mes de juliol del 2017 ha estat de 40,5 GWh, una xifra que representa un 0,44% menys respecte al mateix mes de l’any 2016.

D'altra banda, el consum acumulat durant el que portem de 2017 ha estat de 340,2 GWh, un 1,9% inferior respecte del mateix període de l’any 2016.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 7,9 GWh entre la central hidràulica de FEDA (6,2 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,7 GWh), el que representa un 20% del consum total d’Andorra.

Afegir que la producció fotovoltaica de l’Estació nacional d’autobusos durant aquest darrer mes ha estat de 26.880 kWh.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima va ser de 75,6 MW i es va registrar el 13 de juliol  a les 14 hores.