El consum elèctric d’Andorra durant el mes de gener del 2012 ha estat de 64 GWh, una xifra que representa una disminució de l'1,5% respecte al gener del 2011. 

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 5,5 GWh entre la central hidràulica de FEDA (4,3 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), el que representa el 9% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 121 MW, i es va produir el 16 de gener a les 11h.