El consum elèctric d’Andorra durant el desembre del 2016 ha estat de 64 GWh, xifra que suposa un increment del 7% respecte al desembre del 2015.

D’altra banda, el consum total durant el 2016 ha estat de 583,5 GWh, el que representa un increment del 2,2% respecte al mateix període del 2015.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 4,9 GWh entre la central hidràulica de FEDA (3,5 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,4 GWh), dades que representen el 8% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 119MW i es va produir el 19 de desembre, a les 11 hores.

Per finalitzar, Andorra ha generat 98,5 GWh, el que representa el 17% del consum total d’Andorra entre la central hidràulica de FEDA (84,3 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (14,2GWh), un 1% de menys que l’any anterior.