El consum elèctric d’Andorra durant el mes d’agost del 2019 ha estat de 39,6 GWh, una xifra que representa una disminució del 0,4% respecte al mateix mes de l’any passat.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2019 ha estat de 385,2 GWh, és un 1,4% de menys respecte al mateix període de l’any 2018.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 3,9 GWh entre la producció hidràulica (2,1 GWh), i la producció tèrmica del centre de tractament de residus de la Comella (1,8 GWh), el que representa el 9,8% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 23.752 kW.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 72,3 MW i es va produir el 7 d’agost a les 14h.