El consum elèctric d’Andorra durant el maig del 2014 ha estat de 40,7 GWh, una xifra que representa una disminució del 5,8% respecte al maig del 2013. 

D'altra banda, el consum acumulat durant el 2014 baixa un 2,9% respecte al mateix període de l’any 2013.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 18,6 GWh gràcies a la central hidràulica de FEDA, cosa que representa el 46% del consum total d’Andorra. Aquesta producció hidràulica és la segona més important que s’ha generat mai durant un mes de maig. L’any amb la producció més alta registrada en aquest mes va ser el 2009, amb 19,6 GWh. 

Les dades de consum del maig indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 75 MW, i s’ha produït el dia 27 a les 12 hores.