El consum elèctric d’Andorra durant el juliol del 2016 ha estat de 40,7 GWh, una xifra que representa una disminució del 2,8 % respecte al juliol del 2015.

D’altra banda, el consum acumulat durant el 2016 puja un 1,4 % respecte al mateix període del 2015.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 8,3 GWh entre la central hidràulica de FEDA (7,2 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,1 GWh), cosa que representa el 20 % del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 76,4 MW i es va produir l’11 de juliol a les 13 h.