El consum elèctric d’Andorra durant el gener del 2015 ha estat de 64,9 GWh, una xifra que representa un augment del 4 % respecte al mateix mes del 2014. Aquest increment és un canvi de tendència després de tot un any de consums mensuals inferiors als de l’any anterior.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 6 GWh entre la central hidràulica de FEDA (4,7 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,3 GWh), cosa que representa el 9 % del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 121,6 MW, i es va produir el 21 de gener a les 11 hores.