El consum elèctric d’Andorra durant el febrer del 2016 ha estat de 58,8 GWh, una xifra que representa una disminució del 0,2 % respecte al febrer del 2015.

D’altra banda, el consum acumulat durant el 2016 ha baixat un 0,6 % respecte al mateix període del 2015.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 7 GWh entre la central hidràulica de FEDA (5,7 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,3 GWh), cosa que representa el 12 % del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 125,8 MW i es va produir el 19 de febrer a les 11 h.