Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 4,7 GWh entre la central hidràulica de FEDA (3,4 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,3 GWh).

El consum elèctric d’Andorra durant el febrer del 2015 ha estat de 58,9 GWh, una xifra que representa un augment del 5,4 % respecte al febrer del 2014.

D’altra banda, el consum acumulat durant el 2015 creix un 4,7 % respecte al mateix període de l’any 2014.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 4,7 GWh entre la central hidràulica de FEDA (3,4 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,3 GWh), cosa que representa el 8 % del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 121,4 MW, i es va produir el 6 de febrer a les 11 hores.