El consum elèctric d’Andorra durant el mes de novembre del 2011 ha estat de 47 GWh, una xifra que representa una disminució del 12% respecte al novembre del 2010. D'altra banda, el consum acumulat durant el 2011 disminueix un 3,4% respecte al mateix període de l’any 2010.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 9,3 GWh entre la central hidràulica de FEDA (8,1GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), el que representa el 20% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 94 MW, i es va produir el 29 de novembre a les 19h.

El baix consum elèctric ha estat influït per les temperatures anormalment més altes que de costum (el nombre de graus dies - graus per sota de 18ºc- a Encamp a disminuït del 25% respecte a l’any passat)