El consum elèctric total d’Andorra durant el 2013 ha estat de 582 GWh, el que representa una disminució de l’1,9% respecte a l’any 2012.

Andorra ha generat 114,7 GWh, el que representa el 20% del consum total d’Andorra entre la central hidràulica de FEDA (101,8 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (12,9 GWh), un 34% més que l’any anterior. Aquest augment ha estat possible gràcies a la producció hidràulica que ha estat molt bona, molt per sobre de la mitjana històrica, entre els mesos d’abril a agost.

Respecte al darrer mes de desembre del 2013, el consum elèctric d’Andorra ha estat de 62,4 GWh, una xifra que representa una disminució de l'1,1% respecte al desembre del 2012.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 5,3 GWh entre la central hidràulica de FEDA (3,9 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,4 GWh), el que representa el 8,5% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 120,8 MW, i es va produir el 30 de desembre a les 11h i ha estat la màxima de tot l’any 2013.