El consum elèctric d’Andorra durant l’agost del 2016 ha estat de 40,9 GWh, una xifra que representa un augment del 2% respecte a l’agost del 2015.

D’altra banda, el consum acumulat durant el 2016 puja en un 1,4% respecte al mateix període del 2015.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 3,5 GWh entre la central hidràulica de FEDA (2,3 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), cosa que representa el 9% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 76,5 MW i es va produir el 4 d’agost les 13 hores.