El consum elèctric d’Andorra durant el mes de febrer del 2014 ha estat de 52,9 GWh, una xifra que representa una disminució de l'1,5% respecte al febrer del 2013.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 5,7 GWh entre la central hidràulica de FEDA (4,5 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), el que representa el 10% del consum total d’Andorra.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 114,1 MW, i es va produir el 3 de febrer a les 10 hores.