El consum elèctric d’Andorra durant el mes de setembre del 2018 ha estat de 37,5 GWh, una xifra que representa una disminució del 3,5% respecte al setembre del 2017.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 5,5 GWh entre la producció hidràulica (5,0 GWh), i la producció tèrmica (0,5 GWH) del centre de tractament de residus de la Comella, el que representa el 15% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 18.000 kWh. La central de cogeneració de Soldeu també ha distribuït 0,18 GWh d’energia tèrmica.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 428,2 GWh, és un 1,5% de més respecte al mateix període de l’any 2017.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 69,8 MWh i es va produir l’11 de setembre a les 14h.