El consum elèctric d’Andorra durant el mes de novembre del 2018 ha estat de 50,7 GWh, una xifra que representa un lleuger increment del 0,4% respecte al novembre del 2017.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 8,7 GWh entre la producció hidràulica (6,9 GWh), i la producció tèrmica (1,8 GWH) del centre de tractament de residus de la Comella, el que representa el 17% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 8.600 kWh. La central de cogeneració de Soldeu també ha distribuït 0,6 GWh d’energia tèrmica.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 521,3 GWh, és un 1,4% de més respecte al mateix període de l’any 2017.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 104,2 MW i es va produir el 26 de novembre a les 21h.