El consum elèctric d’Andorra durant el mes de març del 2019 ha estat de 56 GWh, una xifra que representa una disminució del 7,4% respecte al març del 2018.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2019 ha estat de 179,2 GWh, és un 3,7% de menys respecte al mateix període de l’any 2018.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 7,9 GWh entre la producció hidràulica (4,6 GWh), i la producció tèrmica (3,3 GWh) distribuïda entre el centre de tractament de residus de la Comella (2,0 GWh), i la central de cogeneració de Soldeu (1,3 GWh), el que representa el 14% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 21.450 kWh.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 105,6MW i es va produir el 19 de març a les 21h.