El consum elèctric d’Andorra durant el mes de maig del 2019 ha estat de 40,2 GWh, una xifra que representa una disminució del 2% respecte al mateix mes de l’any passat.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2019 ha estat de 270,1 GWh, és un 2,1% de menys respecte al mateix període de l’any 2018.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 20,2 GWh entre la producció hidràulica (18,2 GWh), i la producció tèrmica del centre de tractament de residus de la Comella (2,0 GWh), el que representa el 50,5% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 28.051kWh.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada del mes ha estat de 74,3 MW i es va produir el 3 de maig a les 13h.