El consum elèctric d’Andorra durant el mes de maig del 2018 ha estat de 40,9 GWh, una xifra que representa un augment del 1,9% respecte al maig del 2017.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 272,2 GWh, és un 3,6% de més respecte al mateix període de l’any 2017.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 22,6 GWh entre la producció hidràulica (20,9 GWh), i la producció tèrmica (1,7 GWH) del centre de tractament de residus de la Comella, el que representa el 55,4% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 22.700 kWh. La central de cogeneració de Soldeu també ha distribuït 0,13 GWh d’energia tèrmica.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 77 MWh i es va produir el 3 de maig a les 12h.