El consum elèctric d’Andorra durant el mes de juliol del 2013 ha estat de 40,9 GWh, una xifra que representa una disminució de l'1,4% respecte al juliol del 2012.

Pel que fa a la producció pròpia, Andorra ha generat 18,6 GWh entre la central hidràulica de FEDA (17,4 GWh) i el centre de tractament de residus de la Comella (1,2 GWh), el que representa el 45% del consum total d’Andorra.

La producció hidràulica d’aquest mes ha estat la més important, per un mes de juliol, des de l’any 1934, inici de la producció a Andorra. Fins ara, el juliol amb més producció era el de l’any 1972.

D'altra banda, el consum acumulat durant el 2013 ha davallat un 2,0% respecte al mateix període de l’any 2012.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 75 MW, i es va produir el 23 de juliol a les 11h.