El consum elèctric d’Andorra durant el mes de juliol del 2018 ha estat de 40 GWh, una xifra que representa una disminució del 1,9% respecte al juliol del 2017.
Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 14,4 GWh entre la producció hidràulica (12,6 GWh), i la producció tèrmica (1,8 GWH) del centre de tractament de residus de la Comella i de la central de cogeneració de Soldeu, el que representa el 36% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 25.700 kWh. La central de cogeneració de Soldeu també ha distribuït 0,2 GWh d’energia tèrmica.
La producció hidràulica del mes de juliol dobla la del mateix mes de l’any passat en un any on les condicions climatològiques han estat molt favorables.
D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 350,9 GWh, és un 2,6% de més respecte al mateix període de l’any 2017.
Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 74 MWh i es va produir el 31 de juliol a les 15h.