El consum elèctric d’Andorra durant el mes de febrer del 2018 ha estat de 61,1 GWh, una xifra que representa un augment del 10% respecte al febrer del 2017.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 125,6 GWh, és un 1,9% de més respecte al mateix període de l’any 2017.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 7,3 GWh entre la central hidràulica de FEDA (4,5 GWh), el centre de tractament de residus de la Comella (1,6) GWh, i la central de cogeneració de Soldeu (1,1 GWh), el que representa l’11,9% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 10.300 kWh. La central de soldeu també ha distribuït 0,9 GWh d’energia tèrmica.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 123,5 MWh i es va produir l’1 de febrer a les 13h.