El consum elèctric d’Andorra durant el mes d’agost del 2018 ha estat de 39,7 GWh, una xifra que representa una disminució del 2,8% respecte a l’agost del 2017.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 7,8 GWh entre la producció hidràulica (5,7 GWh), i la producció tèrmica (2,1 GWH) del centre de tractament de residus de la Comella, el que representa el 20% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 21.900 kWh. La central de cogeneració de Soldeu també ha distribuït 0,26 GWh d’energia tèrmica.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 390,6 GWh, és un 2,0% de més respecte al mateix període de l’any 2017.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 75,2 MWh i es va produir el 2 d’agost a les 15h.