El consum elèctric d’Andorra durant el mes d’abril del 2018 ha estat de 45,1 GWh, una xifra que representa un augment del 0,7% respecte al abril del 2017.

D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2018 ha estat de 231,2 GWh, és un 3,9% de més respecte al mateix període de l’any 2017.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 16,4 GWh entre la producció hidràulica (14,1 GWh), i la producció tèrmica (2,3GWH) dels quals 1,9 GWh corresponen al centre de tractament de residus de la Comella, i 0,4 GWH a la central de cogeneració de Soldeu, el que representa el 36,4% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica de l’estació nacional d’autobusos ha estat de 17.050 kWh. La central de cogeneració soldeu també ha distribuït 0,3 GWh d’energia tèrmica.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 95 MWh i es va produir el 3 d’abril a les 13h.