El cap de Govern, Antoni Martí, ha visitat aquest matí la central de cogeneració de Soldeu. Ho ha fet acompanyat dels ministres de Finances, Jordi Cinca; d’Ordenament Territorial, Jordi Torres; i de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó; i del secretari d’Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé. 

La Central de Cogeneració de FEDA Ecoterm és la primera experiència d’aquest tipus a Andorra que s’emmarca en el llibre blanc de l’Energia del 2012 publicat pel Govern, el Fòrum Energia i Futur,  i promogut per FEDA. Els principals objectius que persegueix aquest llibre són: diversificar les fonts d’energia, millorar l’eficiència energètica, reduir les emissions i incrementar la producció elèctrica nacional. Per aconseguir aquests objectius es proposa un nou model mix energètic, en el que destaquen com a actors principals els projectes de cogeneració i xarxes de distribució de calor urbanes. 

La construcció de la planta i el desplegament de la xarxa han tingut una durada de 3 anys amb una inversió de 12 milions d’euros.

Les proves funcionals s’iniciaran a mitjan agost i tindran una durada d’un mes. La posada en servei es preveu per a finals de setembre. 

Per les seves condicions, el poble de Soldeu ofereix un escenari molt adequat per implantar una planta d’aquestes característiques. FEDA va rebre la col·laboració del comú de Canillo en aquest projecte amb la cessió la parcel·la en el lloc anomenat solà d’Incles al 2012.

L’any 2013, es va dur a terme la signatura amb els possibles subscriptors del projecte, un conveni preparatori amb dos objectius, tenir coneixement de volum de clients ubicats dins la zona d’influència que estaven predisposats a embrancar-se a la xarxa de calor, als efectes de validar les principals magnituds tècniques i econòmiques del projecte, i disposar de mesures reals de consum de calor que permetien en una fase més avançada, d’optimitzar el dimensionament de la central i de la mateixa xarxa de calor, inclosos els intercanviadors.

Aquesta visita ha comptat amb també amb la presència de membres de la corporació comunal de Canillo, clients i de l’equip directiu de FEDA; així com les persones directament implicades en la construcció de la planta i la xarxa de calor de FEDA.