El cap de Govern presidirà el Consell de FEDA, que també comptarà amb Casal, Forné, Calvó, Moles i Suñé

Configuració del Consell d'Administració de FEDA el 2023

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el nomenament dels nous membres del Consell d’Administració de FEDA, que estarà presidit pel cap de Govern, Xavier Espot. El principal òrgan de govern de l’entitat comptarà també amb el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat,  David Forné, la cap de Gabinet del cap de Govern, Silvia Calvó, i per part de l’entitat, el director general de FEDA, Albert Moles, i la directora financera, Marta Suñé.

Tal com preveu la Llei de FEDA, el Consell d’Administració està presidit per un membre del Consell de Ministres designat pel Govern (Xavier Espot), un altre ministre, designat també pel Govern (Guillem Casal), dos vocals designats pel Govern (Forné i Calvó), el director general (Albert Moles) i un vocal de lliure designació pel cap de Govern, entre els directius de l’ens (Marta Suñé).

Els Consell d’Administració i la Direcció general son els òrgans de govern de FEDA i les seves funcions estan regulades per la Llei 5/2016. Per al desenvolupament de les seves funcions, el Consell d’Administració fa reunions periòdiques en què aprova les qüestions més rellevants per a l’estratègia de FEDA.