El consum elèctric durant l’any 2022 ha recuperat la normalitat, després que el 2021 encara estigués afectat per la Covid-19, i per això el tancament del consum de l’any, a falta de les dades definitives, se situa en un 5,6% per sobre del consum del 2021. Aquesta dada, però, encara es troba per sota del consum del 2019, que va ser un 2,6% superior.

Així doncs, el 2022 s’ha registrat un consum de 563.861 MWh, amb dades provisionals que s’acaben d’ajustar normalment durant el primer trimestre de l’any. En aquest consum influeix també l’esforç per l’estalvi energètic impulsat des de finals de l’estiu.

Durant els primers mesos de l’any 2022 el consum elèctric al país va experimentar grans augments respecte a l’any anterior, ja que en el primer trimestre del 2021 el consum va ser excepcionalment baix perquè continuaven vigents algunes restriccions per la Covid-19 que van afectar l’activitat econòmica del país. Així, al gener, febrer, març i abril els augments de consum registrat van variar del 12 al 21%. A partir del maig i fins al setembre es van registrar increments moderats, entre l’1,6 i el 3,6%, amb un pic al juliol de +6,5%.

A partir de l’octubre, però, gràcies a les temperatures més càlides que l’any anterior i als esforços per l’estalvi energètic, s’han registrat disminucions del consum del -6,2% a l’octubre, -8,1% al novembre i -3,3% al desembre.

Pel que fa al mes de desembre, el consum ha estat de 61.042 MWh i ha anat lligat a un increment de la temperatura que a la central de FEDA s’ha situat en 3,7 graus, en lloc dels 3,04 graus registrats al desembre del 2021.

FEDA i el Govern han impulsat l’estalvi energètic durant aquest any especialment per fer front a la situació de crisi energètica global que també afecta Andorra. Així, la situació d’escassetat d’energia i de preus desorbitats han estat motius per convidar la ciutadania a reforçar els hàbits de consum elèctric responsables i a impulsar en l’administració i el sector empresarial mesures de restriccions de consum que han contribuït a reduir la despesa energètica.