FEDA informa que s’han detectat uns casos d’intent d’estafa a hotels i restaurants d’Andorra. Els establiments andorrans reben una trucada des d’un telèfon espanyol on se’ls informa que són una empresa subcontractada per FEDA i que han de pagar de manera immediata unes obres que han efectuat als seus comptadors.

FEDA comunica que no ha contractat cap empresa que pugui reclamar en el seu nom el pagament de cap concepte.

En cas d'haver rebut una trucada d'aquestes característiques  recomanem trucar al telèfon de FEDA, 73 91 00, que els podrà informar les 24 hores del dia.